WhatsApp Chat
שלח בWhatsApp

לקבלת עידכונים במייל: לחץ כאן

כיצד ירידה במדד מקטינה את משכנתא שלך

מדד המחירים לצרכן מחושב ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומטרתו למדוד את השינוי ברמת המחירים של סל מוצרים

ושירותים שנצרכים בישראל. המדד כולל מוצרים שונים ביניהם מחירי התחבורה, תקשורת, פירות וירקות, דיור ועוד וכאשר אלו

יורדים חלה ירידה במדד המחירים.

בהמשך לחודשיים האחרונים, חלה ירידה במדד בחודש שחלף ב 0.5%!

מי מרוויח מירידת המדד?

כנוטלי משכנתא תוכלו ליהנות מירידת המדד באופן ישיר באם יש במשכנתא שלכם מסלולים שצמודים למדד המחירים לצרכן.

מסלולים אלו יכולים להיות ריבית משתנה צמודה למדד או ריבית קבועה צמודה למדד.

ההשפעה המשמעותית ביותר של ירידת המדד על המשכנתא היא בכך שקרן ההלוואה שצמודה

למדד פוחתת וכתוצאה ישירה מכך קטן גם ההחזר החודשי.

בהלוואה צמודת מדד על סך 400,000₪ ל-25 שנים, ההחזר החודשי הוא 1,897 ש"ח וכעבור חודש ששולם לבנק, יתרת קרן

ההלוואה עומדת על 399,103 ₪ (כלומר למרות ששילמנו לבנק קרוב ל- 1,900 ₪ ההלוואה פחתה בסכום מזערי של 897 ₪).

כעת המדד ירד ב0.5% כמו בחודש שחלף, קרן ההלוואה פחתה ל- 396,212 ש"ח וההחזר החודשי קטן ל- 1,887 ₪.

 

בזכות ירידת המדד פחתה הקרן סה"כ ב 2,891 ₪ בחודש - סכום גבוה יותר מההחזר החודשי ששולם לבנק!

הכדאיות בלקיחת מסלולים צמודי מדד גדלה!


בעבר כאשר חתמתם על המשכנתא, קבע הבנק במסלולים הצמודים למדד המחירים מעין "מדד רצפה" המהווה כמדד בסיס ממנו לא ניתן לרדת.

כלומר במידה והמדד ירד מתחת לערך הקבוע כמדד הבסיס לא נרוויח מזה וההחזר החודשי שלנו יכול לקטון רק עד הרצפה שנקבעה.

נניח שמדד הבסיס בהלוואת המשכנתא שלכם הוא 100 נקודות והמדד במשק עומד על 105 נקודות אך כעת לאחר ירידת המדד, ערכו 99 נקודות, המשמעות היא שתיהנו מירידת המדד רק עד מדד הבסיס שלכם, כלומר רק עד 100 נקודות ולא עד 99.

כך היה נהוג בעבר, כיום אין ייחוס למדד הרצפה בהלוואה שלכם ולכן כל פעם שמדד המחירים פוחת, ההחזר החודשי במסלולים הצמודים למדד פוחתים בהתאמה וחשוב מכך, קרן ההלוואה קטנה בצורה משמעותית יותר.

מסלולים צמודי מדד עלולים להיות מסוכנים ולכן חשוב להתאימם לתמהיל המשכנתא. אי התאמתם פריסה לא נכונה שלהם יכולים לגרום למשכנתא שלכם להתנפח. 

 

המאמר באדיבות DNA משכנתאות

footer