WhatsApp Chat
שלח בWhatsApp

לקבלת עידכונים במייל: לחץ כאן

מידע על מחיר למשתכן

תכנית "מחיר למשתכן" מציעה דיור במחיר מופחת למי שעומדים בתנאי הזכאות שיפורטו להלן. לפניך מידע רלוונטי לתוכנית "מחיר למשתכן" במתכונתה החדשה.

התוכנית חלה על פרויקטים של בנייה רוויה אשר כוללים בניינים בני מינימום 6 דירות ומינימום 2 קומות בבניין.

כמו כן, קבע משרד הבינוי והשיכון הנחיות לגבי המפרט הטכני המחייב של דירות אשר נמכרות במסגרת התוכנית.

עדיפות תינתן לרכישת דירה בפרויקטים הנבנים בתחום שיפוט הרשות בה הזכאי/זכאיים מתגוררים ב 3 שנים האחרונות, או ב4 מתוך 10 שנים האחרונות (את המעקב אחרי מצב הפרויקטים, מיקומם ומועדי ההגרלות ניתן למצוא באתר משרד הבינוי והשיכון וכן להצטרף לרשימת התפוצה של מידעון "מחיר למשתכן")

אופן תהליך מימוש זכאות – פרויקטי "מחיר למשתכן"

תחילה יש להוציא אישור זכאות באמצעות אחת מחברות ההרשמה ברחבי הארץ, האישור יהיה תקף לשנה מיום הנפקתו (הוצאת האישור כרוכה בתשלום של 240 ₪). ישנם פרויקטים להם ניתן להוציא אישור זכאות באופן מקוון באתר משרד הבינוי והשיכון אך לחלקם יש צורך בהגשת מסמכי מקור והגעה לסניפי חברות ההרשמה.

אם ברשותך/כם אישור זכאות תקף שהונפק לצורך השתתפות בפרויקט של מחיר למשתכן במתכונת הישנה (או של מחיר מטרה), תוכלו להשתתף בהגרלות לפרויקטים של מחיר למשתכן במתכונת החדשה (עם מספר האישור על גבי אישור הזכאות).

מי זכאי להירשם להגרלות:

ככלל, במתכונת הנוכחית של התכנית זכאים להשתתף מי שהם "חסרי דירה", לפי ההגדרות והתנאים הבאים:

 • לא היו בבעלותם דירה או חלק מדירה ב-6 השנים האחרונות.
 • לא שכרו דירה שחל עליה חוק הגנת הדייר  (דירה בדמי מפתח) ב-6 השנים האחרונות.
 • אין להם זכויות בנחלה במשק חקלאי או ביישוב קהילתי.
 • אין להם זכויות בדירה בשלבי בנייה.
 • לא ניתן להם סיוע ממשלתי לדיור בהלוואה/מענק/פיצויי פינויים, או דירה בשיכון ציבורי מהמדינה או מטעמה, למעט מענק השתתפות בשכר דירה או סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידותם.

עם זאת, עליהם להשתייך לאחת מהאוכלוסיות הבאות:

 • זוגות נשואים או ידועים בציבור המקיימים משק בית משותף (ללא הגבלת גיל).
 • זוגות שנרשמו לנישואים ועומדים להינשא בתוך 3 חודשים מיום הגשת הבקשה להנפקת תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון (ללא הגבלת גיל).
 • רווקים, גרושים או אלמנים, שגילם מעל 35.
 • הורים עצמאיים (חד הוריים ) עם לפחות ילד אחד שהוא רווק וטרם מלאו לו 21 שנה, המתגורר עם ההורה דרך קבע ונמצא בחזקתו. (זכאי גם הורה עצמאי שהיו לו עד 50% זכויות בדירה שנמכרה בעקבות גירושין או במהלך הנישואין (קודם לגירושין), ולא היו לו זכויות נוספות בהתאם להגדרת "חסרי דירה" לעיל).
 • בני 21 ומעלה שהוכרו כנכי גפיים תחתונות לצמיתות, המחזיקים באישור ממשרד הבריאות שהם מרותקים לכיסא גלגלים לצמיתות ונקבעה להם דרגת נכות לצמיתות בשיעור 75% או יותר.

במידה ולאחר שנה מיום קיום ההגרלה הראשונה ייוותרו דירות "מחיר למשתכן" שלא נרכשו על-ידי חסרי דירה, יתרת הדירות תימכר בתנאי הזכייה גם למשפרי דיור.

רוכשי דירות בפריפריה זכאים גם לקבלת מענק מהמדינה, שיינתן בהתאם לערך הקרקע ועל פי התנאים הבאים:

 • ברכישה שבה ערך הקרקע ללא הוצאות פיתוח הוא עד 50,000 ש"ח, יינתן מענק בגובה 60,000 ש"ח.
 • ברכישה שבה ערך הקרקע ללא הוצאות פיתוח הוא בין 50,001 ש"ח ל- 100,000 ש"ח, מענק יינתן בגובה 40,000 ש"ח.

המענק יינתן לרוכשים באמצעות הבנקים בעת קבלת המשכנתא, לאחר חתימת חוזה הרכישה.

פרטים נוספים ורשימת יישובים מעודכנת, ניתן למצוא באתר משרד הבינוי והשיכון (תחת סעיף "מגיע לכם גם מענק").

 

הרשמה לפרויקטים

 • ההודעות על מועדי ההרשמה לפרויקטים השונים תפורסמנה בעיתונות הכתובה ובאתר משרד הבינוי והשיכון.
 • מיד לאחר פרסום ההודעות, תיפתח ההרשמה להגרלה של אותו פרויקט למשך 28 ימים.
 • מי שביום ההרשמה מחזיקים באישור זכאות תקף, יוכלו להירשם לפרויקט באמצעות אתר הרישום להגרלות.
 • על-מנת להתחבר לאתר הרישום, יש להקליד באזור הרישום את מספר תעודת הזהות ואת הסיסמה הראשונית שהיא מספר אישור הזכאות (המופיע באישור). מי שמחובר לאתר, שמו יופיע בפינה השמאלית העליונה.
 • באתר יש להיכנס לאזור "הרשמה לפרויקט". ההרשמה מתבצעת באמצעות סימון התיבה המתאימה בעמודה הימנית.
 • לאחר כל הרשמה יישלח מייל עם פרטי ההרשמה.
 • ניתן לבטל את ההרשמה לפרויקט באמצעות הסרת הסימון מהתיבה שסומנה בעמודה הימנית.

מי שאין להם גישה לאינטרנט יכולים להשתמש בעמדות מחשב שיוקמו לשם כך במחלקות סיוע בדיור במחוזות משרד הבינוי והשיכון, בימים ובשעות קבלת קהל.

בתוך 10 ימים ממועד סגירת ההרשמה, תיערך הגרלה ממוחשבת במשרד הבינוי והשיכון, שתקבע את התור לבחירת דירה.

תוצאות ההגרלה יישלחו לנרשמים לכתובת הדוא"ל ובנוסף יפורסמו גם באתר ההגרלות באופן אנונימי, ניתן לזהות את הפרטים על-פי מספר הנרשם באתר.

מימון הדירה וקבלת משכנתא

מי שזכו בהגרלה יבדקו את אפשרויות המימון שלהם (בטרם הגעתם לחברה המבצעת). יצרו קשר עם הבנקים למשכנתאות לוודא זכאות לקבלת משכנתא מהבנק.

בהתאם להודעת בנק ישראל מיום 01.05.2016 לגבי הוראת ניהול בנקאי תקין, הבנק רשאי לחשב את גובה המשכנתא לפי שווי השוק של הדירה (באמצעות הערכת שמאי) ולא לפי מחיר רכישתה בפועל, ובלבד שההון העצמי של הרוכש לא יפחת מ- 100,000 ש"ח ושווי הדירה אינו עולה על 1.8 מיליון ש"ח. עדכון זה מאפשר מתן משכנתא בשיעור של 75% ממחיר הדירה בהערכת השמאי, כלומר בשיעור של למעלה מ-75% ממחירה בפועל.

 

בחירת הדירה וחתימה על חוזה רכישה

 • לאחר הזכייה וטרם ההגעה למשרדי החברה הבונה, יש לבדוק לפרטים באלו דירות מעוניינים. באתר ההגרלות לפרויקטים ניתן לבחון את התכניות של הדירות השונות.
 • הזוכים בהגרלה יזומנו להגיע למשרדי החברה הבונה לצורך בחירת דירה וחתימה על חוזה רכישה או על זיכרון דברים.
 • סדר הזימון ייקבע בהתאם לתוצאות הזכייה בהגרלה (הזוכה מספר 1 יזומן ראשון, וכך הלאה).
 • במשרדי החברה יוצגו לרוכשים הדירות שנותרו לבחירתם, והם יתבקשו לבחור דירה בזמן של עד כ 45 דקות.
 • יש לדייק ולהגיע במועד שנקבע. החברה הבונה תהיה רשאית, בתיאום עם משרד הבינוי, לבטל את הזכייה למי שלא יגיעו במועד שזומנו אליו, ולאפשר לזוכה הבא בתור לבחור דירה.
 • לאחר בחירת הדירה הרוכשים יחתמו על חוזה הרכישה (חוזה הרכישה כולל התחייבות/מגבלה שקובעת כי הרוכשים לא יוכלו למכור את הדירה במשך 5 שנים ממועד קבלת האישור לאכלוס).

 

 

חשוב להבין כי:

המעוניינים לרכוש דירה במקום שבו הם מתגוררים בשנים האחרונות, יקבלו עדיפות ברכישת דירה באותו מקום. העדיפות תינתן למי שעונה על הגדרת "בן מקום": מי שמתגורר ב-3 השנים האחרונות, או ב-4 מתוך 10 השנים האחרונות, בתחום שיפוטה של הרשות שבה ייבנה הפרויקט.

לא ניתן לערער על  הגדרת מעמדם של בני המקום, נתוני כתובות המגורים של כל אחד מבני הזוג מועברים (בנפרד) מרשות האוכלוסין וההגירה למשרד הבינוי והשיכון. בהתאם לנתונים אלה מוגדר מעמד בני המקום.

הגדרת זכאים כבני מקום ביישובים מסוימים מגדילה את סיכויי הזכייה שלהם ביישובים אלה אך אינה שוללת את זכאותם להירשם להגרלות ביישובים אחרים. 

 

פשוט לעבור דירה עם "מתאכלסים ולדירה חוסכים "

הצטרפו אלינו בפייסבוק

footer